december 2018

Briard - Berger de Brie - Franse Herdershond

 

- nieuws - nouvelle - news -

Briards van de Boksenberg

 

 

- Fijne Feestdagen wensen wij jullie :-) -  

 

 

ENTER ↓

   NEDERLANDS

  

   FRANÇAIS

   

   ENGLISH

 

 

    

Bienvenue , faites connaissance avec les Briards, regardez les photo's et info.

Welkom, maak kennis met  Briards en bekijk de foto's en info. 

Welcome , learn more about  Briards and see the pictures and info.

( U heeft het beste resultaat als u de  beeldschermresolutie op 1024 x 768 pixels zet )